GK: Ποιό ήταν το ερέθισμα, η αφορμή, η αιτία, που γέννησε αυτήν την επιχειρηματική κίνηση;
ΝΠ:Η φύση η ίδια. Η φύση «συσκευάζει» τα αγαθά που παράγει σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Οι «συσκευασίες» επιστρέφουν στην φύση και γίνονται λίπασμα ή αναπαράγουν τα αγαθά. Γιατί όχι και ο άνθρωπος; Η ευρωπαϊκή κοινωνία παράγει εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών συσκευασίας. Μεταξύ άλλων παράγει 1.300.000 tn φιάλες  νερού και αναψυκτικών ετήσια, τα οποία δυστυχώς στο μεγαλύτερο ποσοστό τους παραμένουν ανεκμετάλλευτα και καταλήγουν σε χωματερές ή σε καύση,  προκαλωντας έτσι  σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και αλόγιστη ανάλωση μη ανανεώσιμων α' υλών. Η ανακύκλωση αυτού του είδους των απορριμμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή α' υλών, πλούτου και ανάπτυξη  για την κοινωνία μας. Με σύγχρονες τεχνολογίες η εταιρεία μας χρησιμοποιεί α' ύλες προερχόμενες από 100% ανακυκλωμένες φιάλες και παράγει  με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον νέες εντυπωσιακές και ποιοτικές συσκευασίες, που καταλήγουν στο ψυγείο του καταναλωτή. Κάτι που πέτυχε η επιχείρησή μας με τις νέες επενδύσεις της σε εξελιγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή νέων συσκευασιών, συσκευασιών που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε δεκάδες άλλα προϊόντα από όλες τις χώρες και προτάθηκαν για το βραβείο καινοτομίας στην  διεθνή έκθεση FRUIT LOGISTICA 2010 που έγινε αρχές Φεβρουαρίου στο Βερολίνο.Η χώρα μας ήταν κατά κύριο λόγο εισαγωγέας των συσκευασιών που παράγονται σήμερα από την εταιρεία μας. Η N.G.P. PLASTIC ABEE με το 30% της παραγωγικής δυναμικότητας της καλύπτει το 95% των αναγκών της εγχώριας αγοράς και με το υπόλοιπο 70% τροφοδοτεί αγορές της Δυτικής Ευρώπης και των χωρών της  λεκάνης της Μεσογείου. Έτσι ,η Ελλάδα από εισαγωγέας των συγκεκριμένων συσκευασιών έγινε εξαγωγέας.


GK: Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχία, εκτός της πολλής δουλειάς και της τύχης;
ΝΠ:Δουλειά και τύχη, όπως προαναφέρατε. Την τύχη την προκαλούμε εμείς οι ίδιοι. Ακόμα πρέπει να προσθέσουμε την εντιμότητα του επιχειρηματία, που καταλήγει σε επιχειρηματική πίστη,  καθώς και την επιχειρηματική εξωστρέφεια, όλα απαραίτητα εργαλεία για φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια.Επίσης, ανεκτίμητο κεφάλαιο του επιχειρηματία είναι το προσωπικό και οι συνεργάτες του, οι οποίοι αφομοιώνοντας το όραμά του συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.Το σπουδαιότερο κίνητρο του στελεχιακού δυναμικού και κατ' επέκταση του προσωπικού μιας εταιρείας είναι το ίδιο το όραμα και η υλοποίηση της επιτυχούς κατάληξης του επιχειρηματικού σχεδίου

GK: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο επιχειρηματία;
ΝΠ:Να στοχεύει στην καινοτομία στην επιχειρηματική εξωστρέφεια και την πράσινη ανάπτυξη, με όραμα, καθορισμό στόχων και σχεδιασμό στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων του, καθώς και να διαθέτει εντιμότητα και  εργατικότητα.Το εύκολο κέρδος και ότι αυτό συνεπάγεται (κερδοσκοπία, απληστία,  διαφθορά ,...), στο οποίο βασίστηκε η πλασματική οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών έχει πλέον αποτύχει σαν οικονομικό μοντέλο στην παγκόσμια οικονομία.  Παρενέργειες ( φούσκα, α' υλων, της χρηματοπιστωτικης αγοράς και ακίνητων, και της  ερχομένης φούσκας των κρατικών ομολόγων)  οι οποίες λαμβάνουν σήμερα χωρά στην πρωτοφανή για το μέγεθος οικονομική παγκοσμοποιημενη κρίση.
Σε περιόδους οικονομικής  κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα,  αντί για σταθερότητα, που σημαίνει άμυνα και μπορεί να εξελιχθεί σε συρρίκνωση, είναι προτιμότερη η επιλογή ευκαιριών για ανάπτυξη και φυγή προς τα εμπρός με στοχευόμενα επιχειρηματικά σχέδια.Η αληθινή επιχειρηματικότητα "The real business comes back",  επανέρχεται με όραμα, πίστη, εντιμότητα, στόχευση και με ευαισθησία για την  κοινωνία .Πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε στις πρώτες 2 δεκαετίες η οικονομική ανάπτυξη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και στους οποίους προσθέτουμε σήμερα ένα επιπλέον πυλώνα, την ευαισθησία μας στην φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος . Διαχείριση που μπορεί εκτός από το κέρδος της  αειφόρας αναπτυξης , να είναι μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας των εθνών.