Νέο EASYPACK TRIA για συσκευασία προϊόντων 250gr

250gr 286x93,5x47/52/64/69