Νέο EASYPACK MINI για συσκευασία προϊόντων 250gr

 

250gr 127x93,5x53/75