Ολοκληρώθηκε η επέκταση του εργοστασίου της N.G.P. PLASTIC ΑΒΕΕ στην Κόρινθο και η νέα γραμμή παραγωγής πολυστρωματικού φύλλου για την βιομηχανία τροφίμων από ΡΕΤ, ΡΡ με barrier και δυνατότητα λαμιναρίσματος με ΡΕ, ΡΕ-barrier λειτουργεί πλέον κανονικά. Η νέα γραμμή συνεξώθησης αποτελείταi από 5 extruders που συγκλίνουν σε μία κεφαλή. Παράγεται φύλλο μέχρι και 7 στρώσεων (7 layer foil) με δυνατότητα λαμιναρίσματος.Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παράγει τεχνολογικής υπεροχής προϊόντα για την βιομηχανία τροφίμων