Νέες Πιστοποιήσεις της NGP PLASTIC AE

Σταθερή δέσμευση της Διοίκησης και καθημερινό μέλημα των Εργαζομένων στην εταιρεία μας είναι:

·         Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας λειτουργίας

·         Η επίτευξη της πλήρους ικανοποίησης των πελατών μας με την κάλυψη της προσδοκίας τους σε ποιότητα προϊόντος και ταχύτητα εξυπηρέτησης 

 

Έτσι για την διεθνή αναγνώριση και την διασφάλιση της φήμης των συσκευασιών της,

που τώρα διακινούνται σε όλο τον κόσμο περικλείοντας φρουτολαχανικά στην διαδρομή τους «από τον αγρό  στο τραπέζι», η NGP PLASTIC AE σχεδιάζει, εφαρμόζει και πιστοποιεί Συστήματα Ποιότητας σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα για το σύνολο των εγκαταστάσεων και διεργασιών  της

Νέες πιστοποιήσεις για την NGP PLASTIC σε:

                                 σε όλους τους τομείς της

                                 Certificate No 270708/1429 από την QMSCert

 

                                   και προορίζονται για τρόφιμα

                                   Certificate No 270708/1428 από την QMSCert